Where to watch Stade Rennais @ Paris Saint-Germain on TV?
Back Back

7:35 PM – Sunday 15 January

Stade Rennais @ Paris Saint-Germain